09121001056
 اردبیل- شهرک صنعتی2- آروین آدلی
خط تولید بازیافت بازیافت لاستیک به گازوئیل  09121001056

خط تولید بازیافت بازیافت لاستیک به گازوئیل 09121001056

بیشتر بخوانید
طرح توجیحی خط تولید بازیافت لاستیک به  گازوئیل و هیدروکربن  09121001056

طرح توجیحی خط تولید بازیافت لاستیک به گازوئیل و هیدروکربن 09121001056

بیشتر بخوانید
خط تولید روغن سوخته به گازوئیل  09121001056

خط تولید روغن سوخته به گازوئیل 09121001056

بیشتر بخوانید
فروش عمده گازوئیل صادراتی کل خاورمیانه 09121001056

فروش عمده گازوئیل صادراتی کل خاورمیانه 09121001056

بیشتر بخوانید